ساخت کانال تلگرام و تبلیغ در تلگرام

ساخت کانال تلگرام بطور اختصاصی در حیطه شغلی شما و یا بصورت عمومی یا در زمینه دلخواه شما و درج مطالب در کانال و جذب مخاطب و کاربر و افزایش کاربران کانال و معرفی کانال به دیگران و تبلیغات کانال و مدیریت کامل کانال بطور مستمر و دائمی، بمدت یکسال یا حداقل 6 ماه

نحوه انجام کار و شرایط:

ابتدا یک کانال تلگرام با نام دلخواه شما و یا نام توافقی، ایجاد شده و مطالب مرتبط با زمینه دلخواه و مورد نظرتان در کانال درج می گردد Read More