شراکت در اخذ وام بانکی

اگر امکان اخذ وام بانکی را دارید، میتوانید هم وام بگیرید و هم درآمد مازاد ماهیانه نیز داشته باشید.

شما وام بانکی بگیرید. ما، هم قسط ماهیانه آنرا را واریز می کنیم و هم ماهیانه مبلغی بعنوان درآمد ثابت شما به خودتان می پردازیم.

و بدینسان یک سرمایه گذاری و شراکت بدون سرمایه انجام داده اید و درآمدی نیز حاصل نموده اید.

سرمایه گذاری و مشارکت مالی و سرمایه پذیری در پخش پوشاک و پخش لباس پررونق.

در کشور ایران و اکثر کشورهای جهان، پوشاک و لباس، در صدر لیست تقاضا و فروش و دارای رتبه برتر یکی از دو محصول پرفروش میباشد  و یکی از نیازهای اساسی و روز مردم به شمار میرود.

Read More